реклама 
    
 
      Skype: BestBG
Книги
Фото и Камери
GSM
За офиса
Електроуреди
Аудио и видео
Компютри
Здраве и красота
Спорт и туризъм
Фитнес
Подаръци
Детски стоки
Летни стоки
За дома
18+


  име
  парола

   

  Плащане
  Доставка
  Пишете ни

НАВИГАЦИЯ Книги (5370) Икономика и право (285) Счетоводство (4)
Намерени 22. Показани от 1 до :   <1-15> <16-22>


 
Английско-български речник по счетоводство
Издател: ИК Труд
Страници: 336, мека корица

Речникът съдържа над 10 000 ключови думи и фрази от сферата на счетоводството, финансите и икономиката. Съобразен е с новата лексика, навлязла през последните десетилетия.


17.99 лв. с ДДС - бест цена
19.99 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
Международни счетоводни стандарти
Автор: Колектив
Издател: ИК Сиела
Страници: 436, мека корица

Приети с постановление No 21 от 4 февруари 2003 г. на Министерския съвет за утвърждаване на международни счетоводни стандарти, приети от борда по международни счетоводни стандарти. ДВ., бр. 13 от 2003


21.84 лв. с ДДС - бест цена
24.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
Становища за одит и етика - 2001 - Ръководство
Автор: Колектив
Издател: ИК Сиела
Страници: 808, мека корица

Прозрачността на финансовите отчети, тяхната разбираемост и близост до инвеститорите стават основно изискване към професионалистите. И още една тенденция - професията трябва да бъде не управлявана, а направлявана.


42.59 лв. с ДДС - бест цена
46.80 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
Счетоводство на предприятието
Автор: Георги Проданов, Димитър Радонов
Издател: ИК Сиела
Страници: 560, мека корица

Книгата е безценен помощник в ежедневната работа на счетоводителите. Организирана като бърз справочник, освен многото примери от практиката, ценни са и коментарите на авторите.


22.88 лв. с ДДС - бест цена
26.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
Бизнес комбинации и консолидация на финансови отчети
Автор: Трифон Трифонов
Издател: ИК Тракия - М
Страници: 324, мека корица

"Настоящият труд "Бизнес комбинации и консолидация на финансови отчети" е продължение на разработваните теми на корпоративното счетоводно изследване, което предприехме още през средата на 90-те години на миналия век, преди да се публикуват у нас и последващо перманентно преработват международните счетоводни стандарти, касаещи дисциплината."


16.02 лв. с ДДС - бест цена
18.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Не е в наличност 
Изпълнение на външнотърговски сделки
Автор: Иван Гълъбов
Издател: ИК Сиела
Страници: 408, мека корица

Нетарифни и тарифни ограничения при внос/износ на стоки; Оптимизиране на нетарифните ограничения – ключов фактор за конкурентноспособност, пазарна интеграция и чуждестранни инвестиции; Попълване на външнотърговски документи; Албум от бланки за външнотърговски документи;


13.65 лв. с ДДС - бест цена
15.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Не е в наличност 
Контролинг
Автор: Огнян Симеонов
Издател: ИК Тракия - М
Страници: 276, мека корица

В учебника са разгледани темите: Въведение в концепцията на контролинга; Контролинг на продуктовата структура; Контролинг на снабдяването


14.24 лв. с ДДС - бест цена
16.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Не е в наличност 
Курс по счетоводство на бюджетното предприятие
Автор: Д. Косев, К. Рупов
Издател: ИК Ромина
Страници: 310, мека корица

Книгата "Курс по счетоводство на бюджетното предприятие" е предназначена за учащите се в различните степени на обучение /ВУЗ, колежи и професионални гимназии/ и предимно за студентите от стопанския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград, като е съобразена с утвърдените в това учебно заведение учебни програми.


8.90 лв. с ДДС - бест цена
10.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Не е в наличност 
Курс по счетоводство на предприятието
Автор: Иван Душанов, Марин Димитров
Издател: ИК Ромина
Страници: 660, мека корица

Това издание е с подчертан научно-приложен характер. Целта е с него да се придобият знания за променящата се същност и роля на счетоводството. То е насочено към практиката - предложени са подходи за избиране сред възможните методи и начини за счетоводно отчитане на процесите и операциите при извършване кръгооборота на активите и пасивите на предприятието.


17.80 лв. с ДДС - бест цена
20.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Не е в наличност 
Курс по счетоводство на предприятието
Автор: проф. д-р Иван Душанов, проф. д-р Марин Димитров
Издател: ИК Ромина
Страници: 780, мека корица

Седмо основно преработено и допълнено издание


30.80 лв. с ДДС - бест цена
35.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Не е в наличност 
Обща теория на счетоводството
Автор: Иван Душанов
Издател: ИК Ромина
Страници: 190, мека корица

Авторът на тази книга си е поставил задачата да въведе в сложната счетоводна материя тези, които искат да я усвоят и приложат. Той прави това върху основата на методика, която е разработена от него в резултат на дългогодишната му преподавателска и изследователска работа.


10.00 лв. с ДДС - бест цена
11.24 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Не е в наличност 
Сборник задачи по счетоводство
Автор: Маргарита Фурнаджиева
Издател: ИК Сиела
Страници: 194, мека корица

Сборникът е разработен съобразно утвърдената учебна програма на дисциплината Счетоводство, като второто преработено и допълнено издание е в съответствие с най- новите промени в нормативната уредба и действащото законодателство у нас.


7.28 лв. с ДДС - бест цена
8.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Не е в наличност 
Стратегическо счетоводно бюджетиране
Автор: Трифон Трифонов
Издател: ИК Тракия - М
Страници: 324, мека корица

"Преобладаващо изводите и оценките в трудовете на д-р Трифонов са принос в теорията на счетоводството. Постиженията на автора са от изключителна важност за практиката, още повече че неговите изследвания са в самата практика. Открояват се разработките за базисните в схеми на калкулацията, влиянията им върху оптимизационните решения, обосноваването на авторовия "патент за т. нар. съкратена себестойност и др.


20.47 лв. с ДДС - бест цена
23.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Не е в наличност 
Счетоводна оптимизация на активи и пасиви
Автор: Трифон Трифонов
Издател: ИК Тракия - М
Страници: 456, мека корица

Учебникът е предназначен за ползване не само от представители на счетоводната гилдия- учащи, теоретици и практици, но и от широката икономическа общественост у нас


28.93 лв. с ДДС - бест цена
32.50 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Не е в наличност 
Счетоводство на едноличния търговец
Автор: Димитър Косев
Издател: ИК Ромина
Страници: 364, мека корица

В книгата се разглеждат въпросите на едностранното счетоводно записване, на данъчното облагане, социалното и здравното осигуряване в предприятието на едноличния търговец. Тя има подчертан практико-приложен характер.


8.90 лв. с ДДС - бест цена
10.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Не е в наличност


Намерени 22. Показани от 1 до :   <1-15> <16-22>
Няма въведени стоки
 
 
  Газов котлон модел MINI
  VC-1400.0SK
  Двоен газов котлон NJ NGB 202
  Единичен газов котлон NJ - NGB101
  Мултимедия плейър Hyundai HMB-L110