реклама 
    
 
      Skype: BestBG
Книги
Фото и Камери
GSM
За офиса
Електроуреди
Аудио и видео
Компютри
Здраве и красота
Спорт и туризъм
Фитнес
Подаръци
Детски стоки
Летни стоки
За дома
18+


  име
  парола

   

  Плащане
  Доставка
  Пишете ни

НАВИГАЦИЯ Книги (5370) Икономика и право (285) Финанси (20)
Намерени 49. Показани от 1 до :   <1-15> <16-30> <31-45> <46-49>


 
Балоните на Грийнспан: Епохата на невежество във Федералния резерв
Автор: Уилям Фликенщайн, Фредерик Шийхън
Издател: ИК Сиела
Страници: 176, мека корица

Типичният образ на централния банкер е намусен и раздразнителен, но Грийнспан строши този калъп. Учтив, скромен, едва ли не свит и шеговит, той не обиждаше никого, дори и когато критиците му не го оставяха на мира при непрестанните конгресни изслушвания, на които всеки председател на Федералния резерв бива подлаган.


5.28 лв. с ДДС - бест цена
6.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
Инвестиции
Автор: Стефан Петранов
Издател: ИК Класика и стил
Страници: 526, твърда корица

Книгата предлага един добре премерен баланс между солидна теоретична основа и практическо познание в областта на инвестициите благодарение на богатия професионален опит на автора. Друго нейно достойнство е представянето и използването на моделния апарат на теорията. По принцип излагането на съвременната инвестиционна теория и управлението на портфейл от финансови инструменти не могат да станат без използването на определен математически апарат.


24.64 лв. с ДДС - бест цена
28.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
Мъдреците
Автор: Чарлз Морис
Издател: ИК Сиела
Страници: 212, мека корица

Стихийната финансова разруха от последните няколко години повали почти всички магнати на Уолстрийт, световни финансови регулатори и гурута на икономиката. Докато истински привърженици на отворения пазарен фундаментализъм наблюдаваха раздуването на огромния балон на акциите, се чуха гласове, които предупреждаваха за икономически колапс.


11.44 лв. с ДДС - бест цена
13.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
Приложен Форекс
Автор: Светлин Минев
Издател: ИК Сиела
Страници: 320, мека корица

В \"Приложен ФОРЕКС\" авторът разглежда всички чисто практически и приложни аспекти на валутния пазар и валутната търговия, които са важни за трейдърите. Застъпени са теми и от предходните книги \"Как да търгуваме на финансовите пазари\" и \"Стратегии...\", но този път са представени от гледна точка на ценовото движение, което е единственият непроменящ се индикатор на финансовите пазари. Разбира се, няма абсолютни правила за самото ценово движение, но ако се научим да го анализираме, винаги ще можем да се адаптираме при промяна на пазарната среда. Книгата включва описание на валутния пазар, основните участници на него, валутните опции. Отделено е внимание още на фундаменталния анализ от гледна точка на новите пазарни реалности и на техническия анализ, на стратегиите за търгуване, на управлението на капитала.


14.08 лв. с ДДС - бест цена
16.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
Принципи на корпоративните финанси
Автор: Надежда Николова
Издател: ИК Сиела
Страници: 528, мека корица

В настоящата книга се разглеждат концепциите за различната времева стойност на парите и за връзката между риска и доходността на инвестициите; научните методи и модели за инвестиционното оценяване на капиталовите активи според техния риск и доходност; инструментите за инвестиране, набавяне на капитали и предпазване от финансови загуби – реални активи, акции, облигации, варанти, банкови заеми, лизинг, факторинг, форфетиране;


16.72 лв. с ДДС - бест цена
19.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
Финансови ли са финансовите пазари?
Автор: Ивайло Груев
Издател: ИК Сиела
Страници: 200, мека корица

Преди година книгата "Борсата – война или флирт" разгледа психологическите аспекти на борсовата търговия и обясни, че именно масовите емоции имат много по-голяма тежест от икономическите фактори при формирането на пазарния тренд. Основен неин акцент бе да запознае българския читател с онзи метод на ценово прогнозиране, наречен технически анализ.


12.32 лв. с ДДС - бест цена
14.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
Външен дълг - теория, практика, управление
Автор: Гарабед Минасян
Издател: ИК Сиела
Страници: 244, мека корица

Монография прави опит за цялостно разглеждане и изучаване на дълговия проблем най-вече в контекста на съвременното икономическо развитие на България. Систематизирани са теоретичните постановки на международните финансови отношения, водещи до нарастване на външната задлъжнялост.


12.74 лв. с ДДС - бест цена
14.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
Държавен вътрешен финансов контрол и имуществена отговорност
Автор: Проф. Емил Златарев
Издател: ИК Сиела
Страници: 196, мека корица

Приетият през 2000 г. от правителството „Документ за политиката на вътрешния финансов контрол в Република България" описа състоянието на финансовоконтролната среда, анализира състоянието й и предложи концепция за нейното развитие. С това даде отговор на изискванията на Европейския съюз за привеждане на финансовоконтролната система, в съответствие със западноевропейските стандарти за упражняване на ефективен контрол върху държавните приходи и разходи, респ. - върху средствата, постъпващи от фондове и програми на Съюза.


6.83 лв. с ДДС - бест цена
7.50 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
Инвестиционни проекти за малки и средни предприятия
Автор: Йордан Йорданов
Издател: ИК Сиела
Страници: 76, мека корица

Инвестиционните проекти представляват пазарно обосновани технико-икономически разработки за купуване и/или създаване на дълготрайни материални активи в средно- и дългосрочен план. Инвестиционният риск се определя от способността на фирмените ръководства така да управляват обращаемостта на активите в продължение на определен период от време.


2.55 лв. с ДДС - бест цена
2.80 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
История на българските книжни пари
Автор: Костадин Н.Христов
Издател: ИК Сиела
Страници: 400, твърда корица

Книгата "История на българските книжни пари" е първото сериозно проучване на банкнотното обращение в България. Това е един огромен труд, богато илюстриран с много фотографии и документи. Книгата е еднакво ценна и необходима както за специалистите, така и за тези, които за първи път ще се запознаят...


45.50 лв. с ДДС - бест цена
50.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
Как да търгуваме на финансовите пазари
Автор: Светлин Минев
Издател: ИК Сиела
Страници: 168, мека корица

Авторът, сам запален търговец и анализатор на валутни, суровинни и финансови пазари, представя основните им характеристики и запознава читателя с някои от най-прилаганите индикатори и похвати на “техническия” анализ - основен метод за анализиране и прогнозиране на ценовите движения.


8.19 лв. с ДДС - бест цена
9.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
Корпоративно управление в банковата система
Автор: Мирослав Неделчев
Издател: ИК Сиела
Страници: 172, мека корица

Монографията въвежда концепцията за корпоративното управление в банковата система. Концепцията се основава на теорията на заинтересованите лица. Посочени са участниците и принципите на корпоративното управление в банковата система. Анализирано е взаимодействието между корпоративното управление в банковата система и външната среда.


8.19 лв. с ДДС - бест цена
9.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
Митнически процес, надзор и контрол
Автор: Д-р Петър Младенов
Издател: ИК Сиела
Страници: 248, мека корица

В настоящия учебник е разгледан действения механизъм на митническия контрол, разгънат на базата на новото митническо законодателство. Проучени са целите и устройството на митническата администрация, както и принципите, формите, елементите, методите и преспектибите на митническото дело. В съчетание с тези структурни компоненти се изследват основните производства в митническия изпълнителен и наказателен процес.


8.19 лв. с ДДС - бест цена
9.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
Обща теория на финансите
Автор: Доц. д-р Надежда Николова
Издател: ИК Сиела
Страници: 400, мека корица

Даровити финансисти безусловно съществуват. Това са хора със специфични заложби, които по-често от другите постигат финансов успех, съчетавайки ерудиция и опит с интуиция и склонност за поемане на риск.


14.56 лв. с ДДС - бест цена
16.00 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи 
От лев към евро: Кой е най-добрия път?
Автор: Николай Неновски
Издател: ИК Сиела
Страници: 184, мека корица

В книгата се разглеждат изборът на най-подходящият паричен режим при интегрирането на България в Европейския съюз и Европейския паричен съюз, стабилността, която Балканите могат да дадат на еврото в новата световна география на парите, както и някои други алтернативни парични режими.


5.92 лв. с ДДС - бест цена
6.50 лв. - пазарна цена
Разгледай в детайли   Купи


Намерени 49. Показани от 1 до :   <1-15> <16-30> <31-45> <46-49>
Няма въведени стоки
 
 
  Газов котлон модел MINI
  VC-1400.0SK
  Двоен газов котлон NJ NGB 202
  Единичен газов котлон NJ - NGB101
  Мултимедия плейър Hyundai HMB-L110